© 2011 OVMaatje.nl is een onderdeel van Forseti

Niet iedere leerling bezoekt de school ¨om de hoek¨. Veel kinderen hebben vanwege hun handicap een speciale vorm van onderwijs nodig, waardoor de school ver(der) weg staat. Anderen bezoeken een school met een specifieke richting c.q. geloofsovertuiging. In beide gevallen moeten de kinderen vaak eerst een stuk reizen om bij de school te komen.

De kosten van deze reis kunnen snel oplopen. Bovendien heeft een aantal kinderen, met name de kinderen in het speciaal onderwijs, hulp nodig bij het reizen.
De gemeente kan voor het schoolbezoek van deze kinderen in een aantal situaties een vergoeding verstrekken. Deze vergoeding is een bijdrage in de kosten van de vervoerskosten, zoals de kosten van bijv. het gebruik van de fiets of het openbaar vervoer. Wanneer een leerling niet met het openbaar vervoer kan reizen, vergoedt de gemeente de kosten van een (taxi)busje of touringcar (zogenaamd aangepaste vervoer). Daarnaast organiseert zij dit vervoer door zelf een vervoerder in te huren.

Begeleiding
Veel kinderen zijn, ondanks dat zij op het speciaal onderwijs zitten, prima in staat om aan de hand van een begeleider met het openbaar vervoer te reizen. Een aantal kinderen zal deze begeleiding permanent nodig hebben. Voor anderen geldt, dat er maar tijdelijk een begeleider mee hoeft. Deze kinderen zijn na een leerperiode in staat om zelfstandig te reizen.

Het bieden van begeleiding is formeel een taak van ouders, maar daar loopt het vaak mis. In de praktijk blijken veel ouders niet de mogelijkheid te hebben om de begeleiding van hun kind in het openbaar vervoer te kunnen verzorgen of te organiseren. Gemeenten nemen in deze situaties veelvuldig de verantwoordelijkheid van de ouders over, door het relatief dure aangepaste vervoer te vergoeden. Zij voelen hier hun sociale verplichting.

Wij zien dat deze oplossing leidt tot (onnodig) veel kinderen in het aangepaste vervoer en zijn er van overtuigd, dat veel kinderen prima met het openbaar vervoer kunnen reizen. Er moet dan wel voldaan worden aan twee voorwaarden:

1. Iemand moet de kinderen (tijdelijk) begeleiden in het openbaar vervoer én

2. Iemand moet de kinderen leren hoe het openbaar vervoer werkt.